JRobert Germeraad, fotograaf, woont en werkt in Apeldoorn.  Hij fotografeert sinds zijn 14e. Zijn eerste camera was een 6×6 Agfa Isola waar een rolfilm van twaalf opnamen in ging. Zuinig fotograferen dus! En dat is eigenlijk altijd zo gebleven.

Sociale fotografie
Sociale fotografie toont de mens. Het leven van alledag zit vol met unieke beelden. JRobert weet de schoonheid van het moment te vinden en legt de mens op pakkende wijze vast. “De interactie tussen allerlei soorten mensen, allemaal onderdeel van onze maatschappij, is een dankbare bron van inspiratie”.

Abstract Realisme
Het vinden van balans door structuur, lijnen, vlakverdeling en kleur in het onderwerp, maakt deze vorm van fotografie zo interessant.
JRobert vindt zijn onderwerpen vrijwel overal, wat deze stijl van fotograferen betreft.
Het karakter van het onderwerp dat hij kiest, heeft vrijwel altijd te maken met het verval der dingen, de doorleefdheid en de aarde.

Informele portretten
JRobert hanteert de laatste jaren een meer informele “lifestyle” aanpak van portretteren in plaats van het meer voorspelbare studiowerk.
Dit geeft een natuurlijker gevoel aan de foto’s, waarin hij probeert het karakter van de geportretteerde te vangen. De schilderes Charley Toorop, een van de belangrijkste expressionistische kunstenaars van de 20e eeuw, inspireert JRobert bij het maken van zijn portretten.

 

Naast sociale fotografie, abstract realisme en portretten zijn er verschillende projecten waar hij aan werkt.

JRobert is vakfotograaf en studeerde in 1994 af aan de Nederlandse FotoVakSchool.

Zijn grote voorbeeld is Henri Cartier-Bresson. ‘Van zijn foto’s leer ik nog elke dag’

Ervaring in reclame, redactionele, portret, sociale fotografie en digitale fotoretouche.
Commerciële fotografie, tijdschriften & kranten, boekpublicaties, CD’s en ook op internet.

Spreken de foto’s je aan of heb je vragen, neem dan contact op.

 

Biography

JRobert Germeraad, photographer, lives and works in Apeldoorn.
He has been photographing ever since he was 14 years old. His first camera was a 6×6 Agfa Isola, with a roll film of twelve slots inside. That’s sparing photographing, and actually, that has never changed.

Social Photography
Social Photography shows man. Everyday’s life is full of unique images.
JRobert knows how to find the beauty of the moment and captures man on a catching way.
“The interaction between all kinds of man, all part of our society, is a appreciative source of inspiration.

Abstract Realism
Finding balance by structures, lines, surface partition and colour in the subject makes this form of photography very interesting.
JRobert finds his subjects almost everywhere, concerning this form of photography.
The nature of the subject he chooses, is usually the decaying of things, wear, and the earth.

Informal Portraits
Over the past few years JRobert uses a more informal “lifestyle” approach of portraying instead of the more predictable studio work.
This gives a more natural feeling to the photos, in which he tries to catch the character of the portrayed.

 

Next to social photography, abstract realism and portraits he works on several other projects.

JRobert is a professional photographer, and graduated in 1994 at the Nederlandse FotoVakSchool. His great example is Henri Cartier-Bresson. ‘I still learn from his pictures everyday.’

Experience in advertising, publishing, portrait and social photography, and digital photo retouch. Commercial photography, magazines & newspapers, book publications, CD’s and even on the internet.

If any of the photos appeal to you, please contact JRobert Germeraad.

 

 “Your eye must see a composition or an expression that life itself offers you, and you must know with intuition when to click the camera.”

Henri Cartier-Bresson

Isola (1)

 

 

%d bloggers liken dit: